De Roos van Leary brengt de interactiepatronen van een taakgerichte groep helder in kaart. Of het nu gaat om een strategisch overleg, een reparatieklus of een brainstorm. Het model richt zich uitsluitend op het betrekkingsniveau van de communicatie: op welke manier werken de teamleden samen? De inhoud van het overleg of de klus kan variëren. Het model onderscheidt twee aspecten: invloed en afstand. In deze Filosofische Bijsluiter beperk ik me tot het eerste aspect. Wanneer spreken we van een invloedrijk groepslid? In hoeverre drukt dit groepslid zijn stempel op de besluitvorming?

Je kunt letten op de mate waarin iemands ideeën nagevolgd worden, niet vanwege het idee zelf maar omdat juist die persoon het naar voren brengt. Het is nu eenmaal zo dat in een groep verwachtingen spelen waardoor verschillend gewicht wordt toegekend aan elkaars meningen. Oh, daar heb jij vast wel verstand van? Of: jouw mening telt niet want je werkt hier nog maar kort.
Van forse mannen wordt meer invloed verwacht dan van kleine vrouwen. Het bewegingspatroon speelt echter een doorslaggevende rol. Daarmee kun je de eerste indruk versterken of ontkrachten. Een invloedrijk groepslid voert dus niet altijd de boventoon. Non-verbaal kan een persoon (juist) veel invloed hebben als hij zwijgt. Soms wacht dit groepslid af en spreekt zich als laatste, met enige autoriteit, over het onderwerp uit. Het gaat hem om het scoren, niet om het balbezit.

Leary’s model richt zich op ‘de mate van sturing’ die aan een groepslid kan worden toegeschreven uitgedrukt in de termen:‘boven’ of ‘onder’ gedrag. Dit correspondeert met de bovenste respectievelijk de onderste segmenten in de ‘Roos’. Het gaat Leary er niet om het gedrag te waarderen: ‘boven’ gedrag is niet beter dan ‘onder’ gedrag. Soms is het handig om juist onder-gedrag aan te nemen, niet uit volgzaamheid maar uit een bewuste keuze.

In dit verband duikt wel eens de term ‘charismatisch leider’ op als iemand die ‘van nature’ een zekere uitstraling heeft. Zowel managers als profvoetballers pronken met die aanduiding. Soms leeft de opvatting dat invloedrijk-zijn een aangeboren eigenschap is.De Roos van Leary spreekt zich daar strikt genomen niet over uit. Het gedragsmodel richt zich op een typering van verschillende communciatiestijlen. De onderliggende opvatting is wel dat ieder mens zijn gedragsrepertoire kan uitbreiden en er dus niet zoiets bestaat als ‘geboren leiders’ en dito volgers. Dat sluit niet uit dat de een zich gemakkelijker invloedrijk gedrag eigen kan maken dan de ander. De kracht van het model ligt echter in de dynamische benadering van het groepsproces. De verschillende posities liggen niet vast maar verschillen per situatie. Telkens opnieuw worden ideeën naar voren gebracht en de spreekruimte en leefruimte verdeeld. De taart is begrensd: wat de een neemt moet de ander laten.

 

 

Deel deze Filosofische Bijsluiter