Weblog2017-02-06T09:51:46+01:00

De filosofische bijsluiter

Weblog over werk en relaties

Nieuwe werkrelaties

Nieuwe werkrelaties Vroeger was werk iets wat je deed om de kost te verdienen. Tegenwoordig moet je vooral plezier hebben in wat je doet. De grenzen tussen werk en privé vervagen. De werkplek verandert in een speeltuin, je collega’s worden je vrienden en je baas staat op gelijke voet. Welke nieuwe visie op werkrelaties komt hieruit naar voren? En welke dilemma’s brengt dit met zich mee? In dit boek analyseert Sjaak Vane hoe we tegenwoordig samenwerken. Aan de hand van antropoloog Alan Fiske, filosoof Paul Ricoeur en andere denkers staat hij stil bij de  filosofie achter de storytelling [...]

Jouw Ware Essentie

In de zoektocht naar wie je bent, zijn er ruwweg twee strategieën voor handen: >>hermeneutisch of essentialistisch. In deze Filosofische Bijsluiter belicht ik het essentialistische of kortweg: het essentie-denken. Het wil zeggen dat je op zoek gaat naar een essentie, een onveranderlijke kern die bepaalt wie je als persoon werkelijk bent. In het verleden was je religie bepalend voor wie je was. De kerk beschreef wat jouw essentie vormde en dit bepaalde wat je lotsbestemming was. Ze schreef voor hoe jouw ziel zich diende te ontwikkelen - of in ieder geval: behoed werd voor verval. Tegenwoordig is het opnieuw populair [...]

Jezelf ontwerpen

Ik ben gewoon mezelf, is een tamelijk alledaagse uitdrukking. De doorsnee Nederlander wil er vooral mee benadrukken dat hij authentiek is in zijn gedrag. Hij slijmt niet en schept niet op. Anderen laten zich meetrekken in de sfeer die ontstaat of bezwijken onder de groepsdruk. Hij niet. Hij blijft gewoon dezelfde persoon. Op het eerste gezicht lijkt dit onproblematisch. Volg wat je hart je ingeeft. Uit onderzoek blijkt echter dat we bij het vormgeven van onze identiteit sterk rekening houden met hoe we overkomen. We willen bijvoorbeeld graag dat anderen ons zien als een onafhankelijk persoon. Als je vrienden een [...]