Samendenken
Teamtraining Roos van Leary

Van competitiedenken naar samendenken

Als competitie gaat overheersen kan een sterke drive ontstaan, maar ook een kokervisie. Men kijkt niet verder dan de innerlijke schuttingen van het rechtlijnige denken. Wie anderen mee wil nemen in zijn verhaal, doet er goed aan niet te snel de competitie aan te gaan. Hoe je dit kunt doen,  train ik aan de hand van een groepsdynamisch model.  Het model beschrijft  acht verschillende communicatieve stijlen. Het cirkeldiagram waarin dit is weergegeven staat bekend als De Roos van Leary. De verticale as staat voor de mate van invloed van het individuele gedrag. De horizontale as is gebaseerd op het onderscheid tussen tegen- gedrag (linkerkant) en samen-gedrag (rechterkant). Onder het samen-gedrag vallen de teamleden die zorgen voor een goede sfeer en bijdragen aan de groepstaak.

Het zijn de verbindende leiders en de betrokken medewerkers die zich aan de rechterkant van het model bevinden. Ze denken mee en gebruiken we-taal. Ideale teamleden en projectleiders dus.

Dat wordt meestal niet gezegd over het ‘competitieve gedrag’ en het ‘opstandige gedrag’ aan de linkerkant van het model. Het zogenaamde tegen-gedrag uit de Roos van Leary wordt vaak gelijk gesteld aan tegenwerken. Het teamlid wordt bestempeld als een dwarsligger en gediagnosticeerd als iemand die moeite heeft met veranderen. De teamleider is in dit geval geneigd om zelf de competitie aan te gaan met iedereen die nut en noodzaak van het project durft te betwijfelen.

Van competitie naar competentie

Het competitiedenken brengt een scheidslijn aan tussen meegaande samenspelers en blokkerende tegenstanders. Hoewel je het model van Leary op deze manier kunt lezen, ga ik in de Teamtraining Roos van Leary uit van een meer genuanceerde interpretatie. Beschouw  tegengedrag niet meteen als een gebrek aan medewerking, maar zie het als een gezonde vorm van tegenspel. Het is immers niet functioneel als de leider zich omringd met ja-knikkers. Het toelaten van tegengeluiden is essentieel.

Op die manier betekent samendenken niet dat je de onderlinge verschillen toedekt, maar dat je ruimte maakt voor verschillen. De voorwaarde daarvoor is dat de teamleden zich verdiepen in de visie van de ander. Met name bij creatieve processen is het van levensbelang niet alleen ideeën te genereren, maar er ook op door te denken. Dat vraagt een flexibele verbeeldingskracht. In de Teamtraining Roos van Leary ga ik zowel in op de non-verbale uitingen van samen- en tegengedrag, als op de conceptuele kant van het samendenken. Hoe speel je in op de ideeën van de ander?

De teamtraining Roos van Leary wordt in-company verzorgd. De precieze inhoud wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Het accent kan liggen op de non-verbale communicatie of de verbeeldingsprocessen tijdens de concept-fase van een project.

 Sjaak Vane

Van tegenstander naar samendenker

 Businezz magazine Thema: Moonshot. Voorjaar 2017

De stap die Neil Armstrong zette veranderde het wandelen op de maan van fantasie naar werkelijkheid. De enorme technologische inspanning van de Amerikanen was echter niet ingegeven door nieuwsgierigheid alleen. Ruimtevaart was politiek: men wilde de Russen voorblijven. De expeditie naar de maan veranderde in een wedloop. Een oeroude vorm van een competitiespel met de maan als inzet. Dat maakte dat men zich tot het uiterste ging inspannen. Niets mis mee, op het eerste gezicht. Voor creatieve denkprocessen kan het echter belemmerend werken als je die stip op de horizon verandert in een vlag op de maan >> lees verder.