Communal Sharing

Harvard antropoloog Alan Page Fiske ontdekte dat er een soort basisgrammatica ten grondslag ligt aan hoe we ons gedragen ten opzichte van elkaar. Het is van invloed op hoe we samenwerken, de ander begrijpen en ons eigen gedrag afstemmen. De precieze invulling ervan kan per cultuur en per situatie verschillen, maar de meeste sociale situaties zijn gestructureerd volgens vier elementaire sjablonen. Fiske presenteerde zijn Relational Models Theory in 1991 en tot zijn verbazing is zij na uitgebreide peer review nog steeds in de originele opzet geldig.

Het eerste concept is dat van de Communal Sharing (CS) – het belangeloos delen met de leden van de groep. Ieder groepslid heeft hierbij gelijke toegang tot de hulpbronnen. Denk hierbij aan een gezinsmaaltijd; ieder neemt wat hij nodig heeft, zonder dat een tegenprestatie wordt verwacht. Het opruimen na afloop is eveneens een gemeenschappelijke taak. De groep ontleent zijn identiteit aan gezamenlijke kenmerken. Welke dat zijn kan verschillen. Bloedverwanten, lotgenoten, fanclubs, schoolkameraden of leeftijdsgenoten, zijn voorbeelden hiervan. Gezamenlijk neemt men een bepaalde taak op de schouders.

Het is het idee van het keukentafeloverleg, kenmerkend voor de boerderij waar het werk een gezinsaangelegenheid is (of was) waarbij ieder doet wat ie kan.
Een recent voorbeeld is het gratis delen van informatie, via Wikipedia of Open Source Software, zoals het populaire WordPress. Over de hele wereld werken vrijwilligers belangeloos aan dergelijke projecten. De informatie op het World Wide Web moet voor iedereen toegankelijk zijn, is hun ideaal. Het internet is van ons allemaal.

Deel deze Filosofische Bijsluiter
Deel dit op LinkedIn
Deel dit op Facebook
Deel dit op Google+
http://www.sjaakvane.nl/communal-sharing/
Volg Sjaak Vane
2017-02-06T14:31:04+00:00